Energiamuodot, lämmitysmuodot ja energialähteet

Erilaiset energiamuodot ja energialähteet ovat nousseet keskusteluihin energian hinnan voimakkaiden muutosten takia. Varsinkin vuonna 2022 energian hinnasta käytiin paljon keskustelua ja moni suomalainen onkin ryhtynyt pohtimaan vaihtoehtoisia energianlähteitä sähkölaskun pienentämiseksi.

Tässä artikkelissa keskitymme erityisesti erilaisiin energiamuotoihin, joista kotitalouksille tutuimpia ovat suora sähkölämmitys sekä kaukolämmitys. Lisäksi luomme katsauksen eri energianlähteisiin, joista energiaa synnytetään muun muassa kotitalouksiin sekä teollisuuteen.

Suora sähkö on yksinkertainen mutta kallis

Suora sähkölämmitys on kaukolämmityksen jälkeen suomalaisten asuinrakennusten yleisin lämmitystapa. Käytännössä monet suomalaiset pientalo lämpenevät suoralla sähkölämmityksellä. Suora sähkölämmitys tarkoittaa sähköenergian käyttöä suoraan lämmöntuotantoon ilman erillisiä välivaiheita, kuten esimerkiksi kattilan kautta kiertävää vettä tai ilmaa. Suorassa sähkölämmityksessä sähkövirta kulkee lämmityselementin läpi, joka muuttaa sen lämmöksi. Tämä lämpö siirtyy suoraan huoneilmaan tai lämmönvaihtimella veden tai ilman kautta.

Suora sähkölämmitys on yksinkertainen ja helppo tapa lämmittää tiloja, sillä se ei vaadi monimutkaista putkistoa tai polttoaineiden varastointia. Kuitenkin, koska sähkö on yleensä kalliimpaa kuin muut lämmitysmuodot, suora sähkölämmitys voi olla kalliimpi vaihtoehto pitkällä aikavälillä.

Suoran sähkölämmityksen kustannukset riippuvat tietysti asumismuodosta sekä asunnon koosta. Suoran sähkölämmityksen hinta vaihtelee asennus- ja käyttökustannuksista riippuen. Asennuskustannukset ovat yleensä alhaiset, mutta käyttökustannukset ovat korkeat, koska sähkön hinta on korkea ja suora sähkölämmitys kuluttaa paljon sähköä. Suora sähkölämmitys on yksi kalleimmista lämmitysjärjestelmistä, koska sen käyttökustannukset ovat korkeat.

Kannattavuus riippuu sähkön hinnasta ja talon eristyksestä. Suora sähkölämmitys voi olla järkevä valinta, jos asut alueella, jossa sähkön hinta on halvempi kuin muilla energianlähteillä, kuten öljyllä tai maakaasulla.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Suora sähkölämmitys omakotitalossa tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että sähkölaskusta jopa yli puolet hulahtaa lämmityskustannuksiin. Vuositasolla tämä voi tarkoittaa yli 10 000 kilowattitunnin kustannuksia, joka taas sähkön hinnasta riippuen voi olla vuositasolla jopa yli 2 000 euron arvoista. Kun tähän lasketaan päälle vielä verot ja sähkönsiirron kustannukset, suora sähkölämmitys omakotitalossa voi olla hyvinkin kallis.

Kannattaako suora sähkölämmitys sitten ollenkaan? Alkuinvestointinsa perusteella suora sähkölämmitys on ylivoimaisesti halvin ja parhaiten suora sähkölämmitys sopii taloihin, jotka ovat uusia ja hyvin lämpöeristettyjä. Sähkön säästäminen voi olla edullista tarkan talouden pitäjälle, koska sähköllä lämmittäjä voi hyödyntää tehokkaasti sähkön hinnanvaihteluja. Pörssisähkö ja suora sähkölämmitys ovatkin hyvä yhdistelmä sellaiselle, joka osaa hyödyntää hinnanvaihtelut oikein.

Suoran sähkölämmityksen kustannuksia voi alentaa myös varaavalla tai osittain varaavalla sähkölämmityksellä. Tällaisia lämmitysmuotoja ovat esimerkiksi varaava lattialämmitys, varaava seinä- ja kattolämmitys tai varaava ikkunalämmitys sähköenergialla.

Varaava sähkölämmitys on vaihtoehto suoralle sähkölämmitykselle, joka käyttää sähkövastuksia varaston lämmittämiseen, joka vapauttaa lämmön huoneisiin myöhemmin. Tämä vähentää sähkön kulutusta ja käyttökustannuksia. Varaava sähkölämmitys on yleensä kalliimpi asentaa, mutta sen käyttökustannukset ovat alhaisemmat kuin suoran sähkölämmityksen. Suora sähkölämmitys voi olla järkevä valinta omakotitalossa, jos talo on eristetty hyvin ja alueella on halpa sähkö. Muuten varaava sähkölämmitys voi olla parempi vaihtoehto.

Osittain varaava sähkölämmitys yhdistelee sekä suoraa sähkölämmitystä että varaavaa sähkölämmitystä. Esimerkiksi lämpöpumput ja tulisijat ovat tällaisia osittain varaavia sähkölämmitystä tukevia muotoja.

Yksinkertaisin ja edullisin kaveri suoralle sähkölämmitykselle on ilmalämpöpumppu, joka täydentää kodin lämmitystä. Yhden ilmalämpöpumpun teho riittää kattamaan jopa 60 prosenttia kodista. Ilmalämpöpumppu käyttää ulkoilman lämpöä huoneiden lämmittämiseen, joten se on paljon energiatehokkaampi kuin suora sähkölämmitys. Ilmalämpöpumppu on kalliimpi asentaa kuin suora sähkölämmitys, mutta sen käyttökustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.

Poistoilmalämpöpumppu voi olla yksi vaihtoehto pienentämään energiankulutusta. Poistoilmalämpöpumppu suoran sähkölämmityksen tukena kerää talon lämmitysenergian takaisi ilmanvaihtoputkiston avulla ja säästää näin kustannuksissa.

Kaukolämpö – suomalaisten yleisin lämmitysmuoto

Suomalaisten yleisin lämmitysmuoto on siis kaukolämpö, jota Suomessa on tarjottu jo 1950-luvulta alkaen. Nykyisin peräti 2,7 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämpötalossa. Kaukolämpö on lämpöenergian siirtoa keskitetysti tuotetusta lämmöstä kiinteistöjen lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen.

Kaukolämpöjärjestelmä koostuu lämpökeskuksesta, joka tuottaa lämpöä polttoaineiden tai uusiutuvien energialähteiden, kuten maalämmön avulla. Kaukolämpö voi perustua eri energianlähteisiin, kuten kivihiileen, maakaasuun, bioenergiaan tai jäte-energiaan.

Lämpö siirretään putkistoja pitkin kiinteistöihin, joissa se muutetaan lämmöksi esimerkiksi pattereissa tai lattialämmityksessä.

Kodin lämpöpatterin säätäminen vähentää energiakulutusta.
Kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Suomessa.

Kaukolämpöä käytetään laajasti asuin- ja liikerakennuksissa, teollisuudessa sekä julkisissa rakennuksissa, kuten sairaaloissa ja kouluissa. Kaukolämpö on ympäristöystävällisempi ja usein myös kustannustehokkaampi lämmitysvaihtoehto kuin esimerkiksi öljylämmitys. Kaukolämmön käyttö myös vähentää hiilidioksidipäästöjä, mikäli se tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä.

Kaukolämmön hinta vaihtelee alueittain ja käyttömäärän mukaan. Yleisesti ottaen kaukolämpö on kalliimpaa kuin esimerkiksi sähkölämmitys tai maalämpö, mutta halvempaa kuin esimerkiksi öljylämmitys. Kaukolämmön hintaan vaikuttavat myös energian tuotantokustannukset ja verot. Kaukolämmön kuukausimaksuun vaikuttaa mm. lämmityksen käyttömäärä ja asunnon koko. Kaukolämmön hinta vaihtelee kirjoitushetkellä yleensä 10-20 sentin välillä per kilowattitunti.

Kaukolämpö on usein lämmitysmuotona kerros- tai rivitalossa, jossa se on verrattain edullista ja käytännössä ainoa lämmitysmuoto. Omakotitalossa kaukolämpö on voi olla joko kallista tai halpaa, riippuen monesta seikasta. Kaukolämpöyhtiöiden tarjoamat hinnat poikkeavat merkittävästi, joten kodin lämmittäminen kaukolämmöllä voi olla jopa kolme kertaa kalliimpaa riippuen siitä, missä päin Suomea asuu.

Kaukolämpö ei ole sähköä, vaan se on lämmöntuotannon ja lämmön siirron järjestelmä. Kaukolämmön lähteenä voi olla erilaisia energialähteitä, kuten esimerkiksi kivihiili, maakaasu, biopolttoaineet, kaukojäähdytys tai uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko tai maalämpö. Lämpö tuotetaan kaukolämpölaitoksessa kattiloissa tai muilla lämmöntuotantolaitteistoilla ja siirretään eristettyjen putkien kautta kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiin.

Vaikka kaukolämpö ei ole sähköä, jotkut kaukolämpöjärjestelmät voivat kytkeytyä sähköverkkoon esimerkiksi yösähkön käytön mahdollistamiseksi tai lämmityksen tukemiseksi sähkövastuksilla erityisen kylmänä talvina.

Kaukolämmön hinta vaihtelee ja niiden hinnan muutokset riippuvat lämmön tuotantokustannuksista, joihin vaikuttavat mm raaka-aineiden ja päästöoikeuksien hinnat sekä erilaiset verot. Nykyisellään kaukolämmön hinta on keskimäärin 10 – 12 senttiä kilowattitunnilta.

Kaukolämmön haittoja ei varsinaisesti ole, mutta esimerkiksi erilaisiin sähkönsäästötalkoisiin kaukolämpötalossa asuva ei voi vaikuttaa niin merkittävästi kuin vaikkapa suoran sähkölämmityksen talossa. Se onko tämä varsinaisesti haitta, on tietysti jokaisen ihmisen itse pääteltävissä.

Maan suurin kaukolämpöä hyödyntävä kaupunki on Helsinki, jossa suurin osa talouksista lämpenee kaukolämmöllä. Helsingin kaukolämmöstä 90% tuotetaan yhteistuotanto- eli CHP-voimalaitoksissa. Tällä tavoin tuotettu lämpö riittää kaupungin lämmöntuotantoon sekä käyttöveteen kaikkina muina vuodenaikoina paitsi talvella.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Vihreä sähkö – mitä se on?

Vihreä sähkö, ympäristöystävällinen sähkö, ekologinen sähkö, ekoenergia ja uusiutuva energia ovat kaikki käsitteitä, jotka liittyvät sähkön tuotantoon ja kulutukseen ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Vihreä sähkö on tällä hetkellä hyvinkin trendikästä ja on ilman muuta ympäristötietoisen kuluttajan valinta. Laajasti ottaen vihreä sähkö perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Ihmisten ympäristötietoisuus on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja tämän trendin nousu näkyy myös siinä, että monet sähköyhtiöt tarjoavatkin asiakkailleen ympäristöystävällistä sähköä fossiilisilla polttoaineilla tuotettujen sijaan.

Ympäristöystävällinen sähkö hyödyntää siis uusiutuvaa energiaa sähkön tuotannossa. Tällaisia energianlähteitä ovat esimerkiksi tuulivoima, aurinkosähkö, vesivoima sekä bioenergia. Vihreä sähkö on ympäristöystävällistä, sillä sen tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä tai muita ympäristöhaittoja.

Ympäristöystävällinen sähkö on yleisnimitys sähkölle, joka on tuotettu ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Se voi sisältää vihreän sähkön lisäksi myös esimerkiksi ydinvoimaa, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä, mutta joka voi aiheuttaa muita ympäristöriskejä.

Ekologinen sähkö on sähköä, joka on tuotettu ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla. Se voi sisältää vihreän sähkön lisäksi esimerkiksi energiansäästötoimia tai muita keinoja vähentää sähkön kulutusta ja ympäristövaikutuksia.

Ekoenergia on sertifioitu ympäristömerkki, joka takaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä ja että sen tuotanto on ympäristön kannalta kestävällä tavalla toteutettu.

Uusiutuva energia on energian tuotantomuoto, joka perustuu uusiutuviin energianlähteisiin, kuten aurinko- ja tuulienergiaan, vesivoimaan, geoterminen energiaan tai biomassaenergiaan. Uusiutuva energia on ympäristöystävällinen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille, sillä sen tuotannosta ei synny haitallisia ympäristöpäästöjä.

Vaikka vihreä sähkö onkin ympäristöystävällinen ja ekologinen valinta, liittyy jokaiseen sähkön tuotantomenetelmään silti ympäristön rasituksia. Uusiutuva sähkö on kuitenkin ympäristötietoisempi valinta ja yhteiskuntamme on vahvasti siirtymässä entistä enemmän kohti ekoenergian hyödyntämistä.

Tuulivoima

Tuulivoima on yksi uusiutuvan energian muodoista, jossa hyödynnetään tuulivoimaloita sähkön tuottamiseen. Tuulivoimalat koostuvat suurista roottoreista, jotka pyörivät tuulen voimasta ja liittymisestä generaattoriin, joka muuntaa roottorin pyörimisliikkeen sähköenergiaksi.

Tuulivoima on tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä. Koska sähköä tarvitaan esimerkiksi sähköistyvän liikenteen myötä huomattavasti enemmän, myös energianlähteisiin on kiinnitettävä huomiota. Tuulivoiman hyödyt ovat merkittävät, sillä esimerkiksi tuulivoiman hiilidioksidipäästöt ovat todella alhaiset ja nekin syntyvät lähinnä tuulivoimalan rakentamisesta.

Tuulivoima on myös kustannustehokas energiantuotantomuoto, sillä sen tuotantokustannukset ovat laskeneet huomattavasti viime vuosina teknologisten edistysaskelien ja mittakaavaetujen ansiosta. Tuulivoima on kilpailukykyinen energiantuotantomuoto erityisesti hyvien tuuliolosuhteiden alueilla.

Tuulivoima on ympäristöystävällinen energianlähde, sillä sen tuotanto ei tuota hiilidioksidipäästöjä eikä muita ympäristöhaittoja. Tuulivoiman etuja ovat myös sen uusiutuvuus, sillä tuuli on rajaton ja uusiutuva luonnonvara, sekä sen hajautettu energiantuotanto, joka vähentää riippuvuutta keskitetystä energiantuotannosta.

Myös tuulivoimalla on ympäristövaikutuksia ja tuulivoimaloiden kohdalla vaikutukset ovat ennen muuta ympäristö-, näkö ja äänihaitat. Monen mielestä valtavat tuulivoimalat pilaavat kaunista maisemaa, joten on aina tarkkaa pohdintaa kumpi on parempi valinta: energiantuotannon ekologisuus vai luonnon sellaisenaan säilyttäminen. Lisäksi tuulivoiman tehokas hyödyntäminen edellyttää hyviä tuuliolosuhteita, joten tuulivoiman hyödyntäminen on rajoitettua tietyillä alueilla.

Aurinkosähkö

Aurinkosähkö on uusiutuvan energian muoto, joka hyödyntää auringon säteilyenergiaa sähkön tuottamiseen. Aurinkopaneeleihin asennetut aurinkokennot muuntavat auringon säteilyenergian sähköenergiaksi. Aurinkosähköjärjestelmä koostuu aurinkopaneeleista, invertteristä, joka muuntaa paneelien tuottaman tasavirran vaihtovirraksi, ja akkupankista, joka varastoi ylimääräisen tuotetun energian.

Suomen oloissa aurinkosähkön hyödyntäminen saattaa tuntua jopa vitsiltä, sillä suomalaisittain auringonpaisteiset päivät tuntuvat välillä pitkän syksyn ja talven aikana olevan todella vähäiset.

Käytännössä aurinkosähkö toimii piistä valmistettuja aurinkopaneeleja hyödyntäen. Keskustelu aurinkopaneeleista on käynyt kuumana sähkön hinnan noustessa, mutta uudesta ilmiöstä ei ole kyse, sillä ensimmäiset aurinkokennot asennettiin Suomessa yksityiskäyttöön jo 1950-luvulla.

Aurinkosähkö on tällä hetkellä kallista verrattuna perinteisempiin energiantuotantomuotoihin, mutta sen hinnat ovat laskeneet nopeasti teknologisten edistysaskelien ja mittakaavaetujen ansiosta. Aurinkosähkö on erittäin kannattavaa alueilla, joilla on paljon aurinkoisia päiviä ja korkeat sähkön hinnat, sillä se voi vähentää huomattavasti sähkölaskuja ja tuoda merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä.

Aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat tulleet 2010-luvulta alkaen melko paljon alaspäin ja nykyisellään kuluttajalle asennettavan peruspaketin hinta on noin 5 000 - 7 000 euroa. Tämän hintainen paketti tuottaa vuositasolla varjottomassa paikassa kuluttajalle noin 4 000 – 4 500 kWh sähköä, joten nykyisillä sähkön hinnoilla aurinkosähkö on nopeasti kannattavaa.

Aurinkopaneelien hankintakustannukset vaihtelevat paneelin koosta, laadusta ja sijainnista riippuen. Suurempi paneeli maksaa enemmän, mutta sillä on myös suurempi teho ja siten suurempi potentiaalinen energiansäästö. Aurinkopaneelien hintaan vaikuttaa myös niiden asennuskustannukset ja ylläpitokustannukset.

Aurinkosähköjärjestelmän hintaan kuuluu asennus, suunnittelu sekä paneelit ja muut järjestelmät. Uudessa kohteessa hinnasta voidaan säästää asentamalla paneelit jo rakennusvaiheessa.

Ohuet aurinkopaneelit ovat kevyitä ja joustavia, ja niitä voidaan asentaa monenlaisiin paikkoihin, kuten katolle tai jopa puhelimen koteloon. Ohuet aurinkopaneelit ovat yleensä kalliimpia kuin perinteiset aurinkopaneelit, mutta ne ovat myös kevyempiä ja joustavampia, mikä tekee niistä helpommin asennettavia ja käyttökelpoisempia.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Vesivoima

Vesivoima on yksi maailman vanhimmista ja käytetyimmistä uusiutuvista energialähteistä. Vesivoimaa käytetään yleisesti suurten jokien ja vesistöjen yhteydessä, joissa on mahdollista hyödyntää virtaavan veden potentiaalia. Vesivoima on yleisesti kannattavaa alueilla, joissa on runsaasti virtaavaa vettä ja hyvät olosuhteet vesivoimalaitosten rakentamiselle. Vesivoima on myös erittäin luotettava energianlähde, sillä se ei riipu vaihtelevista olosuhteista, kuten tuulen tai auringon saatavuudesta.

Vesivoima perustuu veden voiman hyödyntämiseen, joka virtaa padottujen jokien tai koskien läpi. Tällöin vesi saadaan liikuttamaan turbiineja, jotka ovat kytkettyjä generaattoreihin, jotka tuottavat sähköä. Vesivoima on erittäin kannattavaa energiantuotantoa, sillä vesi on ilmaista ja päästötöntä.

Vesivoima on todella kannattavaa ainakin tuotantoyhtiölle. Esimerkiksi Kemijoki-yhtiö tuottaa 50 miljoonan euron kuluilla noin miljardin arvosta sähköntuotantoa.

Vesivoimalat ovat myös hyvin luotettavia, sillä veden virtaus aina jatkuvaa toimintaa. Vesivoiman tulevaisuuskin näyttää lupaavalta, sillä se on yksi kestävimmistä energianlähteistä.

Vesivoimaa käytetään sähkön tuottamiseen eri tarkoituksiin, kuten teollisuuteen, asumiseen ja julkisiin palveluihin. Vesivoimalaitoksia on yleensä rakennettu padon ja sähköntuotantolaitteiden avulla, jotka hyödyntävät veden virtausta tai painovoimaa.

Teknologian kehitys mahdollistaa myös vesivoiman tuotannon nykyistä pienemmässä mittakaavassa. Tulevaisuudessa myös vanhojen vesivoimaloiden modernisointi tehostaa tuotantoa. Suomessa on kymmeniä vesivoimaloita ja erityisesti pohjoisen Suomen energiantuotannosta iso osa tulee vesivoimasta. Suurin osa Suomen vesivoimaloista sijaitsee Kemijoessa ja Oulujoessa. Yhteensä vesivoimaloiden tuotanto Suomen kaikesta sähköstä on noin 15 prosenttia.

Vesivoiman haittapuolena on patoaminen, joka vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön. Padoilla muutetaan jokien luonnonmukaista virtausta, joka taas vaikuttaa esimerkiksi kalojen lisääntymiseen.

Ydinvoima

Ydinvoima on energiantuotantotapa, jossa käytetään fissioreaktioita saadakseen energiaa. Ydinvoimaloissa ytimiä halkaistaan erittäin korkeassa lämpötilassa, mikä vapauttaa energiaa, joka sitten muunnetaan sähköksi. Ydinvoimaa pidetään ympäristöystävällisenä, koska se ei tuota hiilidioksidia, rikin oksideja tai muita kasvihuonekaasuja. Se on myös suhteellisen edullista tuottaa, kun verrataan muihin energiantuotantomuotoihin.

Ydinvoimalla on kuitenkin myös huomattavia haittoja. Ydinpolttoaineen tuotanto, varastointi ja hävittäminen ovat kaikki erittäin vaarallisia prosesseja, jotka voivat aiheuttaa radioaktiivista saastumista. Ydinvoimaloiden on myös oltava erittäin turvallisia, jotta erittäin tuhoisia, pitkäkestoisia ja katastrofaalisia seurauksia ei sattuisi. Ydinvoiman vastustajat huomauttavat, että ydinvoimaloiden rakentaminen ja käyttö ovat riskialttiita.

Ydinvoimaloiden onnettomuudet voivat johtaa vakaviin terveys- ja ympäristövaikutuksiin, ja ydinjätteen hävittäminen on myös haasteellista. Lisäksi ydinvoiman edistäminen voi hidastaa uusiutuvien energialähteiden kehittämistä.

Ydinvoiman tuottama sähkö on luotettavaa ja vakaa, koska ydinreaktiot tuottavat jatkuvaa energiaa. Tällä hetkellä maailmassa on noin 440 ydinvoimalaa ja rakenteilla on noin 30 voimalaa.

Ydinvoimaa vastustetaan ennen muuta sen koetun vaarallisuuden sekä ydinjätteen hävittämisen haasteiden takia. Ydinvoiman kannattajat korostavat puolestaan ydinvoiman puhtautta ja energiatehokkuutta. Ydinvoiman kannattavuus riippuu monista tekijöistä, kuten ydinvoimalan rakentamis- ja käyttökustannuksista sekä energiamarkkinoiden hintakehityksestä. Ydinvoimaloiden rakentamisen ja käytön kustannukset ovat yleensä korkeat, mutta energian hinta voi vaihdella paljon.

Ydinvoiman tulevaisuus on edelleen epävarma. Vaikka uusia ydinvoimaloita rakennetaan edelleen, monet maat ovat päättäneet vähentää tai luopua ydinvoimasta. Suomi on yksi harvoista maista, joka edelleen rakentaa uusia ydinvoimaloita.

Yhteenveto eri energiamuodoista

Listasimme artikkelimme loppuun vielä lyhyen yhteenvedon erilaisia energiantuotannon muodoista.

Suora sähkö

Suora sähkölämmitys on sähkövastuksilla toimiva lämmitysmuoto, joka on yleistä vanhemmissa omakotitaloissa. Vaikka se on helppokäyttöinen, se on yleensä kalliimpaa kuin esimerkiksi maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu, joten harkitse muita vaihtoehtoja.

Kaukolämpö

Kaukolämpö on kaukolämpöverkosta toimitettavaa lämpöä, joka perustuu usein kaukolämpöyhtiön tuottamaan lämpöön. Yleensä kätevä, helppo ja kustannustehokas lämmitysmuoto.

Vihreä sähkö

Vihreä sähkö on sähköenergiaa, joka on tuotettu uusiutuvista energialähteistä, kuten tuulesta, auringosta, vedestä ja biomassasta. Se on ympäristöystävällinen ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeä vaihtoehto, joka voi olla hieman kalliimpaa kuin perinteinen sähkö.

Tuulivoima

Tuulivoima on uusiutuva energianlähde, joka tuottaa sähköä tuuliturbiineilla. Tuulivoima on ympäristöystävällinen ja kilpailukykyinen vaihtoehto perinteisille energianlähteille.

Aurinkosähkö

Aurinkosähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla, jotka muuntavat auringonvalon sähköenergiaksi. Aurinkosähkö on ympäristöystävällinen ja voi olla kannattavaa, jos oma sähkönkulutus on suuri ja aurinkopaneelien asennus on mahdollista.

Vesivoima

Vesivoima on energiantuotantomuoto, jossa hyödynnetään vesivoimalaitoksia ja patoja tuottamaan sähköä vesivoiman avulla. Se on uusiutuva ja ympäristöystävällinen vaihtoehto, mutta sen hyödyntäminen on usein riippuvaista alueen vesistöjen olosuhteista ja voi aiheuttaa ympäristöhaittoja.

Ydinvoima

Ydinvoima on sähköntuotantomuoto, jossa sähköä tuotetaan ydinreaktoreissa. Vaikka ydinvoima on ympäristöystävällistä ja tehokasta energiantuotantoa, se voi aiheuttaa myös vakavia ympäristöriskejä, joista keskustellaan jatkuvasti.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Katso myös nämä hyödylliset artikkelit sähköstä