Miten sähkön hinta määräytyy

Sähkön hinta on puhuttanut viime aikoina suomalaisia todella paljon. Vielä syksyllä 2022 pelättiin todella massiivista energiakriisiä, jossa joidenkin arvioiden mukaan sähkön hinta olisi pahimmassa skenaarioissa noussut jopa useampaan euroon kilowattituntia kohden.

Sähkökeskusteluun liittyy runsaasti erilaisia termejä, jotka voivat olla haastavia ymmärtää. Tällaisia termejä ovat esimerkiksi pörssisähkö, spot-hinta tai vaikkapa sähkön hinnan ennuste. Seuraavassa käymme läpi muutamia yleisimpiä termejä ja tutkimme myös sitä, mihin suuntaan sähkön hinta on menossa.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Pörssisähkö - mitä se on

Varmasti yksi vuoden 2022 haetuimpia termejä sähkön osalta oli pörssisähkö, joka näytti jossain vaiheessa nousevan erittäinkin korkeaksi. Energiakriisiin asti ei kuitenkaan päädytty, mutta pörssisähkön hinta on nykyisin asia, jota moni suomalainen seuraa.

Pörssisähkö on sähkön hinta, joka määräytyy sähkömarkkinoiden pörssissä kaupankäynnin perusteella. Pörssisähköä myydään tuntikohtaisesti, ja sen hinta voi vaihdella suuresti eri aikoina riippuen sähkön kysynnästä ja tarjonnasta markkinoilla.

Pörssisähkö on osa sähkömarkkinoiden toimintaa, jossa sähköä tuotetaan ja kulutetaan jatkuvasti. Aiemmin pörssisähkö oli tuttu termi lähinnä sähköyhtiöiden insinööreille, mutta nykyisin pörssisähkön hintaa seuraavat tietysti aivan tavallisetkin kuluttajat.

Pörssisähkön hintaseuranta mahdollistaa sähkön hinnan seuraamisen ja kulutuspäätöksien tekemisen. Halvan hinnan aikana sähköä voi käyttää enemmän ja kalliin pörssisähkön aikaan sähköä on syytä säästää.

Tämä auttaa tietystä säästämään sähkölaskuissa ja edistää myös kestävää energiakäyttäytymistä. Pörssisähkön hintaa voidaan siis käyttää sähkönkulutuksen hallinnassa.

Pörsissähkön hinta muuttuu jatkuvasti.
Sähkön hinta riippuu sopimuksen tyypistä. Pörssisähkön hinta muuttuu joka tunti.

Spot-hinnat – mitä ne ovat

Pörssisähköön liittyy runsaasti erilaisia termejä, joista yksi toistuva termi on spot-hinta. Spot-hinnalla tarkoitettaan tuntikohtaista sähkön hintaa. Tämä hinta määritellään sähköpörssissä ja hinta muuttuu päivittäin. Spot-hinnan avulla voit itse määritellä ja suunnitella sähkön käyttöäsi hinnan mukaan.

Sähkön spot-hinnan määrittelyyn osallistuvat sähkön tuottajat ja ostajat, kuten esimerkiksi paikalliset sähkön vähittäismyyjät. Sähköalan pelurit päivittävät oman huutokauppahintansa kerran vuorokaudessa NordPool-huutokauppaan. Hintaan määritellään se hinta, jolla sähköalan toimija on valmis ostamaan ja myymään sähköä tunneittain ajoitettuna seuraavan vuorokauden ajan. Hinnan mittarina käytetään euroa per megawattitunti (€/MWH).

Kun kaikki hinnat on syötetty, spot-hinta on se kohta, missä hinnat leikkaavat toisensa eli suomeksi sanottuna silloin kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

Spot-hinta ei kuitenkaan ole suoraan kuluttajan maksama hinta, sillä markkinoiden spot-hinnan päälle tulee vielä välityspalkkiot, verot sekä sähkön siirrosta aiheutuvat kustannukset. NordPool-sähköpörssin hinnoittelu on kuitenkin pohjana pörssisähkön hinnalle. Kuluttajan näkökulmasta spot-hinta antaa pikemminkin suuntaa pörssisähkön hinnalle kuin varsinaista hintalukemaa.

Sähkömarkkinoilla kysyntä ja tarjonta muodostavat siis symbioosin, jossa samassa yhtälössä ovat mukana niin sähköä tarjoavat verkkoyhtiöt kuin sitä kuluttajille edelleen myyjät jakeluverkkoyhtiöt. Tulevaisuudessa sähkön hajautettu tuotanto voi muuttaa markkinatilannetta ainakin pienessä mittakaavassa. Hajautettu tuotanto tarkoittaa sitä, että yksittäinen kuluttajakin voi tuottaa sähköä sähkömarkkinoille. Tällaisesta on esimerkiksi kyse, jos kuluttajan itse tuottamaa sähköä myydään kuluttajan tarpeen ylittävän määrän osalta sähköyhtiöiden kautta eteenpäin.

Sähkön hinnan ennuste

Nykyisellään sähkön hinnan ennustaminen on hyvin vaikeaa. Yksi tapa ennustaa sähkön hintakehitystä on tutustua niin sanottuihin sähköfutuureihin. Futuurit ovat hintoja, joilla suurimmat sähkön myyjät ja ostajat ovat sopineet hinnoista. Suomessa hinnan ennustaminen sähköfutuurin avulla on kuitenkin haastavaa melkoisen pienestä sähkönkulutuksesta johtuen. Jos kuitenkin sähkön hinnan ennuste lasketaan futuurien pohjalta, helmikuun 2023 korkein hinta olisi noin 45 senttiä kilowattitunnilta ja vuoden 2023 edullisin keskihinta veroineen hieman alle 20 senttiä.

Myös positiivisempia arvioita sähkön hintakehityksestä ja sähkön hinnan ennusteesta on esitetty. Esimerkiksi kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi jo loppuvuodesta 2022, että sähkön hinnassa palataan takaisin vuotta 2022 edeltäneisiin lukuihin. Tällaiseen hinnoitteluun paluun aikataulua on kuitenkin hyvin vaikea ennustaa. Joka tapauksessa merkit seuraaville vuosille lupaavat positiivisempaa kehitystä sähkön hinnassa kuin aiemmin.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Sähkön hinta ennuste 2023

Miltä sähkön hinta ennuste näyttää vuodelle 2023?

Sähköfutuurien pohjalta loppuvuodesta 2022 tehty ennuste näytti monen suomalaisen mielestä todella synkältä, sillä futuurien pohjalta sähkön hinnaksi ennustettiin tammikuuksi 2023 alimmillaan noin 30 senttiä kilowattitunnilta ja korkeimmillaan noin 45 senttiä kWh. Helmikuulle vastaava ennuste oli hieman korkeampi (32-46 c/kWH).

Kuten jo aiemmin todettiin, sähkön hinnan ennustaminen futuurien pohjalta on vaikeaa ja osin jopa harhaista, sillä esimerkiksi toteutuneiden hintojen pohjalta helmikuun 2023 keskihinta sähköpörssissä on ollut vain 8,71 senttiä kilowattitunnilta.

Sähkön hinnan ennuste futuurien pohjalta onkin todennäköisesti melko paljon ylimitoitettu toteutuneeseen nähden. Trendinä kuitenkin vuonna 2023 on sama kuin aiempina vuosina eli kovien pakkaskuukausien tammi-helmikuu jälkeen hinnat lähtevät laskuun ja nousevat sitten syyskuukausia kohden. Futuurien pohjalta sähkön hinta ei kuitenkaan nouse loppuvuoden 2022 tasolle.

Sähkön hinta ennuste 2024

Vuoteen 2024 on vielä matkaa, mutta joitain arvioita sähkön hinnasta on esitetty jo vuodelle 2024. Todella optimistisen ennusteen heitti Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnät joulukuussa 2022. Tuolloin SvK ennusti Suomen sähkön hinnaksi vuosina 2024–2026 noin 5-5,54 senttiä kilowattitunnilta. Vuodelle 2027 asti ylettyvä ennuste arvioi 6,6 sentin hintoja kilowattituntia kohden.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid ei ole suoraan ottanut kantaa hintakehitykseen, mutta on todennut kuitenkin sen, että 5-6 sentin kilowattituntihinta ole yllättävä tai mitenkään mahdoton. Maailmantilanne on joka tapauksessa vaikuttanut tänäkin vuonna merkittävästi hintakehitykseen, joten suomalaiset arviot hintakehityksestä ovat naapurimaan ennusteita varovaisempia.

Pitkän aikavälin sähkön hinnan kehitys näyttää kuitenkin huomattavasti positiivisemmalta kuin vielä loppuvuodesta 2022, jolloin ennusteet myös vuodelle 2023 olivat todella synkät. Futuurien ja olemassa olevien ennusteiden valossa ei voida tehdä kuitenkaan kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä sähkön hinnasta 2024, mutta jotain suuntaa ne antavat.

Todennäköisin skenaario on se, että sähkön hinta ei varmastikaan palaa vuotta 2022 edeltävälle tasolle, mutta mahdollisesti jopa hyvin lähelle sitä. Tällaisia indikaatioita antavat esimerkiksi aiemmin artikkelissamme mainittu Ruotsin kantaverkkoyhtiö omine lausuntoineen. Vaikka suomalaiset asiantuntijat eivät ole aivan yhtä positiivisia ennusteiden suhteen kuin ruotsalaiset kollegansa, on silti mahdollista, että sähkön hinnan kehitys on vuonna 2024 kirjoitushetkestä alkuvuonna 2023 pikemminkin alaspäin kuin ylöspäin.

Sähkön hinnan kehitys tulevaisuudessa

Vuosi 2022 oli maailmanhistoriassa poikkeuksellinen ja kyseinen vuosi teki sähkön hinnan ennustamisesta osaltaan myös todella vaikeaa. Ihmisten mielissä on kuitenkin kysymys siitä, mihin suuntaan sähkön hinta on menossa. Kuten aiemmin artikkelissamme kerroimme, sähkön futuurihinnat eivät todennäköisesti ole se varmin tapa Suomen kokoisessa markkinassa ennustaa sähkön hintaa tulevaisuudessa, mutta jotain suuntaa ne antavat.

Vuonna 2023 tulemme joka tapauksessa näkemään kenties vähemmän hintavaihteluja kuin vuonna 2022, joten sähkön kilowattitunnin hinta on vuonna 2023 todennäköisemmin huomattavasti matalampi keskihinnaltaan kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2022 nähtiin suurimmat sähkön hinnan vaihtelut kuin juuri koskaan aiemmin.

Jokainen sähkön kuluttaja voi seurata Fingrid pörssisähkö hintaa omasta sovelluksestaan, jonka voi ladata netistä omaan älypuhelimeensa. Fingridin verkkosivuilta voi myös suoraan seurailla alaan liittyviä tietoja sekä hankkia itselleen perusteellisen johdatuksen sähkömarkkinoiden toimintaan.

Sähkön hinnan ennustaminen on joka tapauksessa vaikea prosessi, johon on mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta. Suomessa sähköntuotanto omavaraistuu jatkuvasti ja esimerkiksi Olkiluodon uusi ydinvoimala pystyy jatkossa vastaamaan maamme sähköntuotannon tarpeisiin tehokkaammin kuin aikaisemmin. Näistä merkeistä voikin olettaa, uskoa ja toivoa, että sähkön hinta pysyy tulevaisuudessa maltillisimmissa lukemissa kuin kriisivuonna 2022.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Katso myös nämä hyödylliset artikkelit sähköstä