Näin sähkösopimus toimii – kerää tärkeimmät faktat talteen

Sähkösopimus on monen huulilla ja erityisesti erilaisten sopimusten viidakossa seikkailevien kannattaa tutustua tarkasti siihen, miten sähkösopimuksen voi irtisanoa ja purkaa. Toisaalta esimerkiksi muuton yhteydessä tulee eteen kysymys, voiko edullisen määräaikaisen sähkösopimuksen siirtää uuteen osoitteeseen.

Tässä artikkelissa kerromme sinulle, mitä sähkösopimuksen erilaiset sopimusehdot tarkoittavat ja miten sinun kannattaisi toimia erilaisten tilanteiden eteen tullessa.

Tärkeitä asioita sähkösopimukseen liittyen ovat esimerkiksi sähkösopimuksen irtisanominen, sähkösopimuksen purkaminen sekä mahdollisuudet sähkösopimuksen siirtoon esimerkiksi muuton yhteydessä.

Lisäksi kerromme artikkelissamme käytännönläheiset ohjeet siihen, miten sähkösopimus käytännössä tehdään ja mitä sopimuksesta pitäisi oikeastaan tietää. Selvitämme myös mitä eroa on määräaikaisella ja toistaiseksi voimassa olevalla sähkösopimuksella ja mitä muita maksuja sähkösopimuksen kylkeen mahdollisesti tulee.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Sähkösopimuksen irtisanominen

Sähkösopimuksen irtisanominen sekä irtisanomisaika riippuu sähkösopimuksen tyypistä. Jos kyseessä on niin sanottu toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, on irtisanomisaika kuluttajalle aina 14 vuorokautta. Määräaikaisen sopimuksen kohdalla tilanne on täysin toisenlainen, sillä määräaikaista sopimusta ei voida suoraan irtisanoa kesken sopimuskauden, vaan sopimus päättyy kun määräaika umpeutuu. Määräaikaisessa sopimuksessa on toki tiettyjä mahdollisuuksia irtisanomiseen, kuten esimerkiksi muutto.

Sopimuksen ehdot onkin syytä lukea erityisesti irtisanomistilanteissa hyvinkin tarkkaan, koska juuri sopimuksesta riippuu se, millaiset ehdot irtisanomiseen oikein liittyvät. Vaikka sähkösopimuksen pienen präntin lukeminen saattaakin olla harmillisen aikaa vievää puuhaa, voi sillä kuitenkin säästää pitkän pennin, jotta sopimuksen erilaiset elementit saa hyvin haltuun.

Sähkösopimuksen irtisanominen.
Sähkösopimuksen irtisanominen sekä irtisanomisaika riippuu sähkösopimuksen tyypistä.

Sähkösopimuksen purkaminen

Korkea sähkön hinta ja pitkät määräaikaiset sopimukset mietityttävät tietysti aina runsaasti kuluttajia. Sopimusoikeus sähkösopimuksen purkamisen osalta melko yksiselitteinen: toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan purkaa jo aiemminkin mainitulla 14 vuorokauden irtisanomisajalla, kun taas määräaikaista sopimusta ei voida purkaa. Määräaikainen sopimus on siten voimassa koko sopimuskauden.

Määräaikaisenkin sopimuksen purkaminen on mahdollista tietyin edellytyksin. Esimerkiksi yli kahden vuoden määräaikaisessa sopimuksessa noudatetaan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen tapaan kahden viikon irtisanomisaikaa. Sähköyhtiö ei kuitenkaan saa irtisanoa kuluttajan kanssa tehtyä määräaikaista sopimusta.

Sähköyhtiölläkin on kuitenkin oikeuksia sähkösopimuksen purkamisen suhteen. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi sopimusrikkomus, sähkön anastaminen, sähköyhtiön laitteiden vahingoittaminen tai sähköyhtiön asettamien sinettien murtaminen. Nämä tapaukset ovat luonnollisesti melko harvinaisia, mutta nämäkin tilanteet kannattaa pitää mielessä.

Sähkösopimuksen siirto

Muuton yhteydessä eteen tulee helposti kysymys siitä, voiko edellisen asunnon sähkösopimuksen siirtää uuteen asuntoon. Kuluttajaliiton tietojen mukaan vastaus on yksiselitteinen: vanhaa sopimusta ei automaattisesti voida siirtää uuteen osoitteeseen, vaan se tulee tarkastaa aina uuteen asuntoon sopivaksi. Kuluttajaliiton selvitys on harmillinen esimerkiksi tilanteessa, jossa asukkaalla on vanhassa kodissa erinomainen määräaikainen sähkösopimus, jonka siirto uuteen osoitteeseen olisi houkutteleva ratkaisu.

Eri sähköyhtiöt tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja sähkösopimuksen siirtämiseen, joten sähkösopimuksen siirron mahdollisuudet kannattaa selvitellä omalta sähköyhtiöltä hyvissä ajoin ennen muuttoa. Sähköasiat kannattaakin ottaa puheeksi sähköyhtiön kanssa viimeistään kaksi viikkoa ennen muuttopäivää, jotta sopimukset saadaan katkaistua irtisanomisaikojen puitteissa.

Sähkösopimuksessa on syytä muistaa myös se, että sopimus on aina henkilökohtainen eli esimerkiksi asunnon myymisen yhteydessä edullista sähkösopimusta ei ole mahdollista siirtää toiselle ihmiselle.

Sähkösopimuksen vaihtaminen

Sähkösopimuksen vaihtaminen riippuu olemassa olevasta sopimuksestasi. Kuten aiemmin todettiin, sopimuksen vaihtaminen ei käytännössä onnistu määräaikaisessa sopimuksessa, vaan sopimus päättyy määräaikaisen sopimuksen päättyessä. Tämän jälkeen kuluttajan tulee tehdä uusi sopimus itselleen.

Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen kanssa tilanne on toisenlainen. Sopimuksen vaihtaminen onnistuu todella helposti, kunhan vain muista sopimuksen 14 vuorokauden mittaisen irtisanomisajan. Nykyisin sähkösopimuksen saa solmittua netissä omilla pankkitunnuksillasi kaikkien sähköyhtiöiden kanssa, joten toistaiseksi olemassa olevan sähkösopimuksen vaihtaminen on yksinkertaista. Irtisanot vain aiemman sopimuksesi ja solmit uuden sähkösopimuksen alkamaan vanhan sopimuksen päättyessä.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Sähkösopimuksen tekeminen

Sähkösopimuksen tekeminen on nykyisin hyvin yksinkertainen prosessi. Käytännössä sähkösopimuksen voi tehdä minkä tahansa sähköä myyvän yhtiön kautta ja tällaisen yhtiön voi valita täysin itse. Sähkösopimus koostuu sopimuksesta sähköä myyvän yhtiön kanssa sekä sopimuksesta sähkön siirtoyhtiön kanssa. Myyntiyhtiön voi valita vapaasti, mutta siirtoyhtiö on aina aluekohtainen eikä siihen voi vaikuttaa. Hieman monimutkaisesta prosessista huolimatta sekä sähkösopimus että sopimus sähkön siirrosta hoituvat samaan aikaan eli sähköä myyvä yhtiö tekee myös sopimukset kuntoon siirtoyhtiön kanssa.

Kun olet muuttamassa, sähkösopimus on syytä tehdä hyvissä ajoin, jotta sähköt ovat varmasti toiminnassa uuteen asuntoon muutettaessa. Jos kuitenkin vahinko on päässyt käymään ja sopimuksen tekeminen on unohtunut, ei hätää. Useimmat sähköyhtiöt saavat kytkettyä uuden sähkösopimuksen toimintaan jo saman päivän aikana, joten pimeässä ei tarvitse elellä kovinkaan pitkää aikaa.

Sähkösopimuksen sisältö

Useimmiten sähkösopimuksen kiinnostavin osuus kuluttajan kannalta on sähkön hinta. Sähkösopimuksesta riippuen hintaan vaikuttaa monenlaiset asiat, joten sopimuksen huolellinen tutkiminen on syytä tehdä joka tapauksessa.

Kun olet saanut eteesi sähkösopimuksen, kannattaa kiinnittää sähkön hinnan lisäksi huomio myös hinnoittelutapaan ja hintavakauteen, perusmaksun osuuteen sekä sopimuksen voimassaoloaikaan.

Käytännössä sähkösopimuksia on kahdenlaisia: määräaikaisia sopimuksia, joissa on tietty kiinteä hinta sekä toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia, joissa hinta on joko alkuun kiinteä tai suoraan vaihtuva. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa hinta voidaan sitoa myös pörssisähköön, jolloin sähkön hinta määrittyy sähköpörssissä.

Määräaikainen sähkösopimus on sidottu tiettyyn määräaikaan. Yleisimmät ajat ovat 24 kk määräaikainen sähkösopimus tai 12 kk määräaikainen sähkösopimus.

Määräaikainen sähkösopimus on voimassa sovitun ajan, jolloin hinta pysyy samana koko sopimuskauden. Määräaikaista sopimusta ei myöskään lähtökohtaisesti voida purkaa ennen kuin määräaikaisuus on päättymässä, eli jos sähkön hinta yllättäen halpenee, et voi kikkailla määräaikaisen sopimuksen kanssa. Toisaalta, jos sähkön hinta kallistuu, hinnankorotukset eivät vaikuta lähtökohtaisesti määräaikaiseen sopimukseen.

Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa sähkösopimuksen irtisanomisaika on 14 vuorokautta, joten sopimuksen irtisanominen on huomattavasti helpompaa kuin määräaikaisen sopimuksen. Jos valitset kiinteällä hinnalla olevan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, ota huomioon, että sähkön hinnat muuttuvat 2-4 kertaa vuodessa. Kuluttajalle informoidaan sopimusmuutoksista ennen uuden sopimuskauden alkua.

Sähkösopimuksen maksut

Sähkösopimukseen sisältyy varsinaisen sähkön hinnan lisäksi erilaisia maksuja, joista yleisimmät ovat perusmaksu sekä erilaiset verot. Näistä sähkösopimuksen solmimisvaiheessa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota perusmaksuun. Perusmaksu sisältyy sekä sähkösopimukseen että sähkön siirtoon, eli maksat kaksi eri perusmaksua.

Perusmaksun suuruus mainitaan aina sähkösopimuksessa. Perusmaksun suuruus riippuu yleensä sähkösopimuksen tyypistä ja näin ollen samankin sähköyhtiön sisällä perusmaksun voi vaihdella merkittävästikin juuri sopimustyypin mukaan.

Useimmissa tilanteissa perusmaksun osuus sähkösopimuksissa on 0-6 euroon kuukaudessa. Perusmaksussa kannattaa muistaa se, että perusmaksujen hinnat eivät muutu kuukausittain vaan perusmaksu on aina tietty kiinteähintainen summa sähkösopimuksessa.

Joissain tapauksissa sähköyhtiöt voivat tarjota sähkösopimusta myös ilman perusmaksua. Tällöin kuukausilaskulla maksetaan ainoastaan sähkön kulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Vaikka perusmaksuton sähkösopimus saattaakin kuulostaa erinomaisen hyvältä idealta, pelkästään perusmaksua ei kuitenkaan kannata tuijottaa, sillä sen puuttuminen voi vaikuttaa myös sopimuksen muihin elementteihin.

Perussääntö onkin se, että kuukausimaksuton sähkösopimus kannattaa valita sellaisiin kohteisiin, joissa kuukausittainen sähkönkulutus jää vähäiseksi. Tällaisissa tilanteissa pienikin säästö on etu. Kuitenkin esimerkiksi kotitaloudessa, jossa sähkönkulutus voi olla pahimmillaan todella suurta, perusmaksuton sähkösopimus ei välttämättä säästä, koska suuressa kulutuksessa perusmaksun osuus on sähkölaskusta marginaalisen pieni.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Katso myös nämä hyödylliset artikkelit sähköstä