Sähkönsiirto & sähkönsiirtoyhtiöt

Sähkölasku koostuu aina kahdesta asiasta: sähkön myyjäyhtiöltä tulevasta sähkölaskusta sekä toisesta, mahdollisesti vieläpä eri yhtiöltä tulevasta laskusta koskien sähkö siirtoa. Sähkön siirto on kirjaimellisesti sähköenergian siirtämistä sähkön tuottajalta sen käyttäjälle.

Sähkön siirto herättää aina paljon keskustelua, koska asiakas ei voi kilpailuttaa siirtoyhtiötä samalla tavalla kuin itse sähköä. Hinnat vaihtelevatkin merkittävästi puolilla Suomea: esimerkiksi Helsingissä siirtohinta voi pahimmillaan olla jopa tuplat pohjoiseen Suomeen verrattuna.

Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin sähkön siirrosta, sähkönsiirtoyhtiöistä sekä sähkön siirtohinnoista.

Suurjännitelinja, jonka kautta sähkönsiirto tapahtuu.
Sähköverkkoyhtiö on vastuussa sähkön siirrosta.

Mitä tarkoittaa sähkön siirto?

Sähkön siirto tarkoittaa sähköenergian kuljettamista sähköverkon kautta sähkön tuottajilta kuluttajille tai teollisuuslaitoksen käyttöön. Sähkön siirto tapahtuu yleensä suurjännite- tai keskijänniteverkkojen avulla, jotka kuljettavat sähköä pitkiä etäisyyksiä. Sähkö siirretään verkon eri osien kautta alijänniteverkkoihin, jotka kuljettavat sähköä lähemmäs käyttäjiä.

Sähkön siirto on erillinen toiminto sähkön tuotannosta ja myynnistä. Sähkön siirrosta vastaa yleensä sähköverkkoyhtiö, joka omistaa ja ylläpitää sähköverkkoa sekä vastaa sen toimivuudesta ja turvallisuudesta. Sähköverkkoyhtiö veloittaa sähkön siirrosta erillisen maksun, joka tulee kuluttajalle usein erillisenä laskuna ja monta kertaa jopa eri yhtiöltä jolta varsinainen sähkölasku tulee.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Sähkön siirtoyhtiöt ja sähkönjakeluverkko

Monen mielessä saattaa olla kysymys, kuka siirtää sähkön? Suomen kantaverkon valvontaan ja kehittämiseen erikoistunut yhtiö on valtionomisteinen Fingrid Oy. Fingrid on Suomen valtion omistama sähkönsiirto- ja järjestelmävastaava, joka vastaa Suomen kantaverkon ylläpidosta ja kehittämisestä. Kantaverkko on Suomen suurjänniteverkko, joka kattaa koko maan ja kuljettaa sähköä voimalaitoksilta alueellisille sähköverkoille ja suurille teollisuuslaitoksille.

Fingridin tehtävänä on varmistaa sähkönsiirron turvallisuus, luotettavuus ja taloudellisuus, sekä hallita sähköjärjestelmän tasapainoa ja taata sähkönsaannin toimivuus kaikissa tilanteissa. Fingrid myös kehittää kantaverkkoa vastaamaan tulevaisuuden sähkömarkkinoiden tarpeita ja edistää Suomen sähköjärjestelmän kestävää kehitystä.

Fingridin alaisia jakeluverkkoja ylläpitää puolestaan noin 80 sähköverkkoyhtiötä, jotka siis vastaavat sähkön siirrosta ja toimittavat myös sähkön siirrosta laskun kuluttajille.

Suomen suurimpia jakeluverkkoyhtiöitä ovat Caruna Oy, Elenia Verkko Oyj sekä Helen Sähköverkko Oy. Kaikkiaan nämä sekä reilut 10 muuta yhtiötä vastaavat yli 70 prosentista jakeluverkosta sekä sähkön käyttäjistä.

Suomessa on kuitenkin kymmeniä pienempiä sähköverkkoyhtiöitä, joista pienimmät toimivat yhden kunnan tai kunnan omistaman osakeyhtiön omistuksessa.

Suomen sähköverkkoyhtiöt:

 • Kuoreveden Sähkö Oy
 • Järvi-Suomen Energia Oy
 • Savon Voima Verkko Oy
 • Kajava Oy
 • Caruna Oy
 • Parikkalan Valo Oy
 • PKS Sähkönsiirto Oy
 • Kokemäen Sähkö Oy
 • Elenia Oy
 • Lankosken Sähkö Oy
 • Outokummun Energia Oy
 • Köyliön-Säkylän Sähkö Oy
 • Vatajankosken Sähkö Oy
 • Keuruun Sähkö Oy
 • Paneliankosken Voima Oy
 • Tunturiverkko Oy
 • Haminan Energia Oy
 • Leppäkosken Sähkö Oy
 • Sallila Sähkönsiirto Oy
 • Nivos Energia Oy
 • Koillis-Satakunnan Sähkö Oy
 • Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy
 • Sipoon Energia Oy
 • Tornionlaakso Sähkö Oy
 • Lappeenrannan Energiaverkot Oy
 • Kymenlaakson Sähköverkko Oy
 • Lehtimäen Sähkö Oy
 • Lammaisten Energia Oy
 • Herrfors Nåt-Verk Oy
 • Vakka-Suomen Voima Oy
 • Vetelin Energia Oy
 • Tammisaaren Energia Oy
 • Jylhän sähköosuuskunta
 • Enontekiön Sähkö Oy
 • Alajärven Sähkö Oy
 • Nykarleby Kraftverk Oy’
 • Porvoon Sähköverkko Oy
 • Rovakaira Oy
 • Jeppo Kraft Andelslag
 • Esse Elektro-Kraft Ab
 • Naantalin Energia Oy
 • Raahen Energia Oy
 • KSS Verkko Oy
 • Vimpeli Voima Oy
 • Muonion Sähköosuuskunta
 • Pori Energia Sähköverkot Oy
 • Forssan Verkkopalvelut Oy
 • LE-Sähköverkko Oy
 • Verkko Korpela Oy
 • Tenergia Oy
 • Äänekosken Energia Oy
 • Rantakairan Sähkö Oy
 • Seiverkot Oy
 • Oulun Seudun Sähkö Oy
 • Helen Sähköverkko Oy
 • Kemin Energia ja Vesi Oy
 • ESE-Verkko Oy
 • Valkeakosken Energia Oy
 • Rauman Energia Sähköverkko Oy
 • Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
 • Kuopion Sähköverkko Oy
 • Nurmijärven Sähköverkko Oy
 • Kokkolan Energiaverkot Oy
 • Iin Energia Oy
 • Alva Sähköverkko Oy
 • Tornion Energia Oy
 • Keminmaan Energia Oy
 • Haukiputaan Sähköosuuskunta
 • Caruna Espoo Oy
 • Vantaa Energia Sähköverkot Oy
 • Keravan Energia Oy
 • Tampereen Sähköverkko Oy
 • Turku Energia Sähköverkko Oy
 • Rovaniemen Verkko Oy

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Sähkön siirtohinnat 2020

Sähkön siirtohinta perustuu kahteen asiaan, kuukausittaiseen perusmaksuun sekä kilowattitunnilta kulutukseen perustuvana maksuna perittävään energiamaksuun. Kun siirtohintoja tarkastellaan viimeisen kolmen vuoden aikana, nousua on tapahtunut siirtohintojen osalta vähintäänkin jonkin verran. Kokonaisarvion tekeminen on kuitenkin vaikeaa, sillä siirtohinnoittelu vaihtelee alueittain.

Vuonna 2020 sähkön siirtohinnat nousivat keskimäärin 2,5 prosenttia. Tuolloin 77:stä sähköyhtiöstä hintoja korotti 17 verkkoyhtiötä. Suurimman korotuksen teki Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Kokkolan energiaverkot sekä Okun Energia. Esimerkiksi Imatralla siirtohinnan korotus vuonna 2020 oli peräti 10,3 prosenttia. Vastaavasti vuonna 2020 siirtohintoja laski vain kolme yhtiötä, Turku Energia Sähköverkot Oy, Keravan Energia Oy ja Sipoon Energia Oy. Sipoon Energia tiputti siirtohintojaan peräti yhdeksän prosentin verran.

Sähkön siirtohinnat 2021

Vuosi 2020 oli tietyllä tavalla käännekohta sähkön siirtohintojen nousun suhteen, sillä sähköverkon parantamiseen keskittyvät investoinnit käytännössä pysähtyivät vuoteen 2021 tultaessa. Kuluttajan lompakolla tämä näkyi niin, että siirtohinnoissa ei enää tapahtunut vuonna 2021 merkittävää nousua.

Vaikka monet kuluttajat kokevat siirtohinnan olevan kenties kohtuuttomankin korkealla tasolla, Suomessa on silti Euroopan toiseksi edullisimman sähkön siirtohinnat. Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden järjestö ENTSO-E tekee vuosittaista vertailua ja Suomessa keskihinta vuonna 2021 oli sähkön siirron osalta 5,26 euroa megawattitunnilta. Vain Slovenian hinta oli merkittävästi halvempi, vain 1,71 euroa megawattitunnilta.

Suomessa vuonna 2021 siirtohinnat nousivat absoluuttisesti katsottuna hieman, mutta niin sanotuilla reaalihinnoilla siirtohinnat olivat 1,32 prosentin laskussa.

Sähkön siirtohinnat 2022

Sähkömarkkinalakiin tehtiin muutoksia, jotka astuivat voimaan vuoden 2022 alusta. Kuluttajalle tämä näkyi siten, että verkkomaksujen tasoa pystytään lain avulla ohjaamaan paremmin. Erityisesti kaupungeissa asuvilla ihmisillä siirtomaksujen ennustetaan jopa laskevan jonkin verran tulevien vuosien aikana, mutta maaseutuyhtiöillä korotuspaineita on jonkin verran.

Uusi lakimuutos rajoitti kuitenkin hinnankorotuksia siten, että jatkossa siirtoyhtiöt voivat korottaa hintaa maksimissaan kahdeksalla prosentilla vuodessa.

Vuonna 2022 valtaosa suurista ja keskisuuristakin yhtiöistä piti siirtohinnat vuoden 2021 tasolla, mutta maaseudulla nousua oli luvassa muun muassa investointien takia. Esimerkiksi Ylen tekemän kyselyn mukaan 2022 hinnan korotuksia teki varmuudella ainoastaan Koillis-Satakunnan Sähkö, jonka korotus olikin merkittävä, lähes maksimit. Pienistä yhtiöistä hintoja nostivat ainakin Vimpelin Voima, Iin Energia, Äänekosken Energia sekä Okun Energian.

Sen sijaan moni yhtiö ilmoitti laskevansa sähkön siirtohintoja. Tällaisia olivat isoista yhtiöistä ainakin Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Oulun Energia Sähköverkko Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Lahti Energia Sähköverkko Oy sekä Lappeenrannan Energiaverkot Oy. Caruna Espoo laski vuoden 2022 hintojaan ja edellisvuoden marraskuussa. Pienistä yhtiöistä hintaa tiputti Paneliankosken Voima.

Voiko sähkön siirtohinnan kilpailuttaa?

Sähkönsiirrosta vastaa aina paikallinen sähköverkkoyhtiö. Paikallinen sähköverkkoyhtiö omistaa ja hallinnoi kyseisen alueen verkkoa. Sähköverkkoyhtiö vastaa myös kyseisen verkon huollosta, päivityksestä ja muusta ylläpidosta. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa eli sähkön siirtomaksu on maksettava kulutuksen mukaan paikalliselle sähköverkkoyhtiölle.

Täysin mielivaltaista sähkön siirtohinnoittelu ei kuitenkaan ole, vaan Energiamarkkinavirasto valvoo siirtohintojen kohtuullisuutta. Kuten tässä artikkelissa olemme kertoneet, siirtohintojen korotuksissa on vuoden 2022 alusta lähtien ollut katto, joka mahdollistaa maksimissaan kahdeksan prosentin hintojen korotuksen vuositasolla siirtohinnoille. Kuluttajan valinnanvara ei kuitenkin rajoitettu ja siirtohinnoissa on merkittäviä eroja yhtiöstä riippuen. Siirtohinnat eivät siis mitenkään ole tasapuolisia kaikille kuluttajille, vaan asuinpaikka ja asuinpaikan sähköverkkoyhtiö määrittelee hintoja merkittävästi.

Kilpailuta sähkösopimus ja säästät!

Kilpailuttamalla sähkösopimuksesi kauttamme säästät rahaa ja aikaa.

Katso myös nämä hyödylliset artikkelit sähköstä