Porvoon Energia Oy

Porvoon Energia on päästöttömän ja hiilineutraalisen energian
suunnannäyttäjä Suomen markkinoilla.
Porvoon Energian tuottama EKOenergia täyttää Suomen Luonnonsuojeluliiton
valvomat kriteerit, ja osa EKOenergian tuotoista ohjataan kansainväliseen
ilmastorahastoon, jolla rakennetaan uutta uusiutuvaa energiaa sekä korjataan
vanhan vesivoiman aiheuttamia haittoja. Porvoon Energia täyttää jo nyt EU:n
vuodelle 2050 asettamat ympäristötavoitteet, ja yhtiö tekee jatkuvasti
yhteistyötä kansallisten sekä kansainvälisten ympäristötoimijoiden kuten
Climate Leadership Councilin kanssa.
Vuonna 2018 Porvoon Energian myymä sähkö oli 100% hiilineutraaleihin energianlähteisiin perustuvaa: 85,5 % uusiutuvaa sähköä ja 17,5% ydinvoimaa. 

Tietoa sähköyhtiöstä

Osoite:
Porvoon Energia Oy

Tolkkisten satamatie 3

06750  Tolkkinen

Puhelinnumero:
(019) 661 411

Sähköposti:

asiakaspalvelu@pbe.fi
 
Nettisivu:
https://pbe.fi