Porvoon Energia Oy

Porvoon Energia on vihreän energian
suunnannäyttäjä Suomen markkinoilla ja yksi harvoista voimayhtiöistä, jonka
myymä sähkö on sataprosenttisesti uusiutuvaa ja alkuperätakuin varmennettua.
Porvoon Energian tuottama EKOenergia täyttää Suomen Luonnonsuojeluliiton
valvomat kriteerit, ja osa EKOenergian tuotoista ohjataan kansainväliseen
ilmastorahastoon, jolla rakennetaan uutta uusiutuvaa energiaa sekä korjataan
vanhan vesivoiman aiheuttamia haittoja. Porvoon Energia täyttää jo nyt EU:n
vuodelle 2050 asettamat ympäristötavoitteet, ja yhtiö tekee jatkuvasti
yhteistyötä kansallisten sekä kansainvälisten ympäristötoimijoiden kuten
Climate Leadership Councilin kanssa. Porvoon Energia tarjoaa myös
aurinkopaneeliratkaisuja yksityisasiakkaille avaimet käteen -periaatteella.
Vuonna 2015 Porvoon Energian myymä sähkö oli sataprosenttisesti uusiutuviin
energianlähteisiin perustuvaa: 85,5 % vesisähköä, 7,8 % EKO-biosähköä, 6,3 %
biosähköä ja 0,5 % tuulisähköä.
 

Tietoa sähköyhtiöstä

Osoite:
Porvoon Energia Oy

Mannerheiminkatu 24

061010 Porvoo

Puhelinnumero:
(019) 661 411

Sähköposti:

mail@porvoonenergia.fi
 
Nettisivu:
https://porvoonenergia.fi/fi/