Haminan Energia Oy

Haminan Energia Oy on erityisesti
tuulivoimaan ja biokaasuun panostava voimayhtiö, jonka toimintapolitiikka
perustuu kokonaisvaltaisesti toimivaan palveluketjuun sekä yrityksen
ydinarvoihin, joita ovat asiakaslähtöisyys, taloudellinen ajattelu, henkilöstön
hyvinvointi, ympäristöystävällisyys, luotettavuus sekä maakunnallisuus.
Ympäristöarvoissa sanoista tekoihin edennyt Haminan Energia on rakentanut
Haminan alueelle jo kuusi tuulivoimalaa, minkä ansiosta kaikki yrityksen
kuluttaja-asiakkaille tarjoama sähkö on nyt tuulisähköä. Haminan Energia
tuottaa lisäksi biokaasua Virolahden tuotantolaitoksella, jonka raaka-aineina
toimivat mm. paikallisen teollisuuden ja kauppojen biojäte. Forssan Energia
Oy:n myymästä sähköstä noin puolet tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä,
hieman yli neljännes fossiilisilla polttoaineilla sekä turpeella ja loput
ydinvoimalla. Haminan Energian myymällä tuulisähköllä on 100% alkuperätakuu
tuulivoimatuotannosta.
 

Tietoa sähköyhtiöstä

Osoite:

Haminan Energia Oy
Reutsinkatu 12
49400 Hamina

Käyntiosoite: Kivipajankatu 8

Puhelinnumero:

05 460 10610


Sähköposti:

asiakaspalvelu@haminanenergia.fi

 

Nettisivu:

http://www.haminanenergia.fi/